Filskov Open 2020

 

About tournament

Tournament Filskov Open 2020
Status Finished, results

Other info

Place information

Sport Footballgolf
Course name Filskov Kro Fodboldgolf PREMIUM
Count holes 18
Par 75

Organiser

Organiser Dansk Fodboldgolf Forening
E-mail Contact us
E-mail for registration Contact us

Dates

Start 07/04/2020 08:30
End 07/04/2020 17:00
Registration FROM 02/22/2020 15:00
Registration TILL 06/27/2020 12:00

Statistics

Max.player count 60
Number of categories? 4
Number of registered? 95
Number of confirmed reg.? 83
Number of cancelled reg.? 2
 

Detailed information

Filskov Open 2020 

Første stop på Sportmaster Touren 2020. 

Der spilles 3 runder på dagen, i  A-rækken. Og 2 runder i B-rækken. 

Flightfordeling: 

 • Flights fordeles efter lodtrækning  i de første 2 runder for A-rækken og 1 runde for B-rækken 
 • De første 2 runder i A-rækken spilles ved enten gunstart eller som normalt med udspark fra hul 1 (afhænger af deltagerantal) 
 • Første runde i B-rækken spilles ved enten gunstart eller som normalt med udspark fra hul 1 (afhænger af deltagerantal) 
 • Sidste runde spilles efter score.

På dagen vil det være muligt at købe mad og drikke på banen forudsat COVID-19 retningslinierne tillader det

Forventet tidsplan: 

Start 8:30 (kort regelgennemgang) 

8:45 første flight/flights starter 

Præmieoverrækkelse cirka 18:00. 

Restriktioner ved afholdelse af turnering i DFGF
Krav til spillerne:

 • Man SKAL medbringe egne remedier og man må ikke låne eller bruge andres. (Blyant, kuglepen, sko, bold, pumpegrej, markør, telefon)
 • Holde 1 meters afstand til alle som man normalt ikke omgås med
 • Det er ikke tilladt at samles i klynger på over 50 personer - overhold banens opdeling af zoner
 • Det er ikke tilladt at samles på tværs af grupper ude på banen og under spil.
 • Undgå alt fysisk kontakt med andre.
 • Undgå berøring af flagpinden når bolden samles op fra hullet.
 • Det er kun den som skriver score der må røre scorekortet.
 • Afsprit hænder både før og efter toiletbesøg.
 • Ved afbrydelse af spillet pga. af ekstremt dårligt vejr, skal man gå i egen bil og ikke samles i klubhuset.
 • Overhold alle banens øvrige anvisninger.
 • Er du syg eller har tegn på sygdom, så bliv hjemme!
 • Har du været syg kan du ikke deltage de næste 48 timer efter endt sygdomsforløb. Afbud meddeles til dfgf@dfgf.dk eller via DFGF Messenger

Forsamlingsforbud

Udendørsidrætsfaciliteter som boldbaner samt udendørsarealer, som benyttes til fx spejder, korsang, musik- og teaterudøvelse, kan inddeles i mindre felter med afsæt i Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand. Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme idrætsanlæg/udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af makismalt 50 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere/frivillige og i øvrigt i praksis reelt overholder forsamlingsforbuddet, vil det være muligt at afvikle flere særskilte træningsforløb på én gang, idet hver gruppe skal betragtes som et selvstændigt arrangement. Idrætsforeninger/-faciliteter og andre foreninger bør fastlægge det for det konkrete udendørsareal.

Kilde: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_udendoers_idraets-_og_foreningsliv.pdf

På grund af stor tilslutning i Herre A, har vi fra DFGF været nødt til at dele spillerne op i to puljer. Spillerne er ligeligt fordelt i forhold til ranglisten fra 2019. Spillere uden rangliste point er ligeligt fordelt i de to puljer.

 • Alle spillere tildeles fra turneringsstart et farvebånd, som bindes synligt på den ene arm
 • Det er ikke tilladt at færdes sammen med andre farvergrupper på banerne
 • Ved Herre A finale runden tildeles de 18 bedste efter runde 1 og 2 en ny farvegruppe – øvrige spillere beholder deres oprindelige farvegruppe

Tilskuere

 • Hvis du som spiller går ud på banen for at se de andre spille, skal du tage dit farvebånd af og bliver dermed tilskuer i stedet for spiller
 • Som tilskuere skal man i sin væsentlighed sidde ned og holde afstand på 1 meter til folk man normalt ikke omgås med (det er tilladt at samles op til 500 personer hvis man i ”sin væsentlighed” sidder ned). Vi opfordre derfor til at man benytter de opstillede borde og bænke samt tribune.
 

Categories

Name No. of players No. of rounds No. of teams Max. registrations Team type Count of players in team? Team count type Note Action
Damer A 10 3 0 12 Individual 1 Each for themselves (result is sum in team)
Place Filskov Kro Fodboldgolf FUN (18 / 72), Filskov Kro Fodboldgolf PREMIUM (18 / 74)
Damer B 6 2 0 6 Individual 1 Each for themselves (result is sum in team)
Place Filskov Kro Fodboldgolf FUN (18 / 72), Filskov Kro Fodboldgolf PREMIUM (18 / 74)
Herrer A 60 3 0 60 Individual 1 Each for themselves (result is sum in team)
Place Filskov Kro Fodboldgolf FUN (18 / 72), Filskov Kro Fodboldgolf PREMIUM (18 / 74)
Herrer B 17 2 0 20 Individual 1 Each for themselves (result is sum in team)
Place Filskov Kro Fodboldgolf FUN (18 / 72), Filskov Kro Fodboldgolf PREMIUM (18 / 74)

Starting fee

Payment type Price Currency Valid for association For category Valid from-till Note
Cash 100.00 kr. Dansk Fodboldgolf Forening Damer B (Individual)
Cash 100.00 kr. Dansk Fodboldgolf Forening Herrer B (Individual)
Cash 160.00 kr. Dansk Fodboldgolf Forening Damer A (Individual)
Cash 160.00 kr. Dansk Fodboldgolf Forening Herrer A (Individual)
 

Online registration is closed!

In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below.

Contact data

Name *
E-mail *
Phone
* - is required

Message/inquiry

 
By submitting the form, the client interested in contacting confirms that they are acquainted with The data protection principles and with the conditions for using the www.gscore.eu portal and that they agree herewith. By submitting the data, the client also confirms that they are entitled hereto and the data submitted are correct. *
Antispam code:
Copy the code from image *

Players registered for tournament

 

Players in individual categories?

 

Matches in categories - reports, results

 
 

Login to system