Zásady zpracování osobních údajů gscore.eu

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Tímto dokumentem bychom Vám rádi poskytli informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ke kterému může dojít návštěvou, používáním a registrací na našem webu www.gscore.eu, v rámci obchodního styku se společností M square s.r.o., IČ: 291 92 285, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64517, a případně také v jiných případech jako je návštěva našich stránek na Facebooku či Google+.
 • Správcem webu www.gscore.eu a obsahu našich sociálních sítí je společnost M square s.r.o. sídlící v České republice.
 • Dovolujeme si Vás upozornit, že tento dokument bude pravidelně aktualizován.
 • Můžete si být jisti, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Při zpracování se řídíme platnými právními předpisy a zpracování provádíme pouze v rozsahu daného účelu zpracování. Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, kterou nám umožňuje technická úroveň dostupných prostředků.
 • Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na právním základě a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná. Po naplnění účelu zpracování osobních údajů můžeme Vaše údaje zpracovávat dále pro jiné účely, o čemž budete však vždy informováni.
 • Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a aby nemohly být zneužity. Vaše údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. Na naší straně nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, to znamená k rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.
 • Byli bychom rádi, abyste si informace, které Vám touto cestou poskytujeme, pečlivě přečetli a seznámili se s nimi. Naší snahou bylo, aby pro Vás námi poskytované informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud Vám však i přesto nebude něco jasné, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.
 • Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na e-mail security@gscore.eu nebo písemně na naší adresu Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno.
 • V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým v České republice je:
  • Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  • tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost M square s.r.o., IČ: 291 92 285, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika. V případě, že jste na našem portálu registrováni a využíváte služeb přidružených asociací, organizátorů akcí, klubů, hřišť apod., potom Vaše údaje v souvislosti s danou akcí spravují také tyto jednotlivé subjekty.
 • Kontakty na všechny spřízněné subjekty naleznete na webu www.gscore.eu na stránce Seznam správců osobních údajů.
 • Jako správce Vaše údaje shromažďujeme, zpracováváme je a neseme odpovědnost za to, že zpracování Vašich údajů je řádné a probíhá v souladu se zákonem.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU WWW.GSCORE.EU

 • Na webu www.gscore.eu používáme nástroje pro analýzu webu (Google Analytics a cookies), které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci.
 • Analytické nástroje používáme ke zvýšení produktivity našich webových stránek, tedy k optimalizaci procesů, způsobu zobrazování dat a k technické optimalizaci.
 • Dovolujeme si Vám sdělit, že společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.
 • Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Na webu www.gscore.eu používáme také cookies za účelem zjednodušení práce s portálem pro jeho uživatele. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy začnete náš web využívat. Samozřejmě Vás nejdříve požádáme o souhlas s používáním cookies.
 • Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. V nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookies blokovat, případně si můžete nastavit, aby Vás prohlížeč upozornil, když tyto soubory budou odesílány na Vaše zařízení.

POKUD SE REGISTRUJETE NA PORTÁLU WWW.GSCORE.EU

 • Účelem webu www.gscore.eu je především poskytnout Vám jako hráčům (a také pořadatelům sportovních akcí či provozovatelům sportovišť) kvalitní služby v oblasti sportu, kluby či hřišti, včetně registrace na akce, zapisování výsledků, vyhodnocování úspěchů, možnosti vedení historie hráče a další. Naším cílem je co nejjednodušším způsobem spojit hráče se sportovními kluby, asociacemi, hřišti či pořadateli sportovních akcí, zjednodušit registrace a účast na sportovních akcích, a zajistit přehlednou evidenci výsledků na sportovních akcích, kterých se hráč zúčastní.
 • Podrobnosti o portálu www.gscore.eu a podmínkách jeho užívání naleznete zde: https://www.gscore.eu/cz/s843/Uvod/O-portalu/c2499-Podminky-uzivani-portalu-gscore-eu
 • Abychom Vám mohli všechny tyto služby poskytnout, je potřeba, abyste se na našem webu zaregistrovali. Pro vytvoření profilu hráče na webu www.gscore.eu je zapotřebí, abyste nám poskytli Vaše identifikační, adresní a popisné údaje. Veškeré povinné údaje, které nám poskytnete za účelem vytvoření Vašeho profilu na našem portálu, jsou vyžadovány z toho důvodu, aby mohl být naplněn účel, pro který nám informace poskytujete.
 • Pokud si vytvoříte profil hráče, můžete si sami dobrovolně doplnit další údaje, které však již nejsou povinnou součástí registrace, a je pouze na Vás, zda této možnosti využijete z důvodu vyššího uživatelského pohodlí. Také si můžete do svého profilu doplnit odkazy na Vaše webové stránky či sociální sítě.
 • Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že některé přidružené asociace, kluby či hřiště požadují pro řádnou registraci člena také Vaše rodné číslo a adresu Vašeho bydliště.
 • Pokud máte méně než 16 let, musí Vám být v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů poskytnuta zvýšená ochrana Vašich dat. S ohledem na uvedené je nutné, aby s Vaší registrací vyjádřil souhlas Váš zákonný zástupce. Bez takového souhlasu není možné registraci úspěšně dokončit.
 • V případě, že se na náš portál úspěšně zaregistrujete, můžete v plném rozsahu využívat našich služeb. Po dohodě s námi se můžete stát správcem turnaje, hřiště, asociace a podobně. Pokud dané nastane, budete mít přístup k nezbytným údajům tak, abyste mohli řádně provádět sjednanou činnost.
 • Prosíme Vás, abyste brali na vědomí, že na portálu www.gscore.eu jsou veřejně přístupné některé Vaše základní osobní údaje (jméno, příjmení, rok narození, stát, město, pohlaví, fotografie), a to zejména z důvodu vedení přehledů sportovních výsledků.
 • Pokud jste naším registrovaným uživatelem, můžete od nás obdržet e-mail, kterým Vás budeme informovat o nově pořádaných turnajích, o nových pravidlech v jednotlivých asociacích, klubech či hřištích, a pokud jste se zúčastnili turnaje či jiné sportovní akce, zašleme Vám e-mail s výsledky turnaje a poděkování za Vaši účast. Tyto e-maily neslouží jako obchodní sdělení, jedná se pouze o informující zprávy, nicméně pokud si i přesto nepřejete od nás tyto e-maily dostávat, můžete tuto skutečnost kdykoliv sdělit na e-mail security@gscore.eu.
 • Váš profil hráče můžete kdykoliv zrušit. Pokud takto učiníte, nemáme nadále oprávnění Vaše osobní údaje zpracovávat. Vaše údaje dále zpracováváme pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho právního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.
 • Dovolujeme si Vás upozornit, že i po zrušení Vaší registrace jsou některé Vaše osobní údaje (v omezeném rozsahu) zpracovávány, a to pro statistické účely – sportovní historie hráčů, výsledky. Pokud bychom tato data odstranili, došlo by k nevyžádané změně již existujících výsledků. Pokud s takovýmto zpracováním po zrušení profilu výslovně nesouhlasíte, kontaktujte nás na e-mailu security@gscore.eu, abychom pro Vás zajistili pseudonymizaci či anonymizaci Vašich dat.

POKUD SE JAKO REGISTROVANÝ UŽIVATEL ZAREGISTRUJETE NA SPORTOVNÍ AKCI/TURNAJ

 • Organizátoři sportovních akcí vytvoří na našem portálu www.gscore.eu turnaj a umožní Vám, abyste se na turnaj elektronicky registrovali. Abyste měli ulehčenou registraci na turnaje, systém již předvyplní Vámi poskytnuté údaje při registraci na náš portál. Registraci na turnaj dokončíte tím, že potvrdíte odkaz, který Vám zašleme e-mailem po provedení Vašeho přihlášení na turnaj.
 • Jakmile svou účast na turnaji potvrdíte, zašleme Vám e-mail s podrobnostmi týkajícími se konkrétního turnaje.
 • Po provedení přihlášení na turnaj Vaše údaje nadále zpracovává organizátor dané sportovní akce za účelem jejího uspořádání a souvisejících úkonů.

POKUD SE ZÚČASTNÍTE SPORTOVNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU WWW.GSCORE.EU

 • Pokud se zaregistrujete prostřednictvím našeho portálu na jakoukoliv sportovní akci, berte prosím na vědomí, že na takovýchto akcích mohou být pořizovány fotografie (případně také videozáznamy) o průběhu konání akce, které mohou být umístěny na našich sociálních sítích.
 • Pokud se i za této situace budete chtít sportovní akce zúčastnit, pak máme za to, že jste nám svým vstupem na akci poskytli své svolení k rozšiřování Vaší podoby a že vzhledem ke všem okolnostem můžete rozumně předpokládat, že zobrazení může být naší společností dále šířeno (pouze pro účely výše uvedené).
 • Protože se na jednotlivých sportovních akcích vyskytuje velké množství osob, nebylo by v případě Vašeho nesvolení či nesouhlasu technicky proveditelné zajistit, aby žádným způsobem nebyla zachycena Vaše podobizna.
 • Vaší podobizny nechceme žádným způsobem zneužívat. Pokud si výslovně nepřejete jakékoliv zachycení Vaší podobizny, prosíme Vás, abyste se našich akcí nezúčastňovali, a to s ohledem na ochranu Vašich osobnostních práv.
 • Pokud se zúčastníte sportovní akce pořádané našimi spřízněnými subjekty, jste registrováni na portálu www.gscore.eu, avšak registraci na tuto akci jste neprovedli jako přihlášený uživatel, budou po ukončení dané akce Vaše výsledky spárovány s Vaším existujícím uživatelským účtem, abychom Vám zjednodušili situaci a nemuseli jste Vaše výsledky zadávat manuálně.
 • Pokud se zúčastníte sportovní akce pořádané našimi spřízněnými subjekty a na portálu www.gscore.eu nejste dosud registrováni, můžeme Vám automaticky takovýto účet vytvořit a přístupové údaje Vám zaslat na Vámi zadaný e-mail. V takovémto případě jste oprávněni kdykoliv registraci odmítnout či zrušit.

POKUD SLEDUJETE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 • Chceme s Vámi být v kontaktu a přinášet Vám novinky ze světa našeho portálu a také Vás informovat o pořádaných sportovních akcích. Za tímto účelem má zřízeny nejen webové stránky, ale také profily na sociálních sítích, které můžete najít na těchto odkazech:
 • Odkazy na naše sociální sítě naleznete také na našich webových stránkách. Pokud máte zájem nás na sociálních sítích sledovat, postačí, pokud sledování našich profilů zvolíte dle nastavení dané sociální sítě. Kdykoliv jste pak oprávněni sledování našich profilů na dané sociální síti zrušit či odhlásit.
 • Pokud nás na sociálních sítích sledujete, žádným způsobem Vaše údaje nezpracováváme. Sociální sítě slouží pouze jako zdroj Vaší informovanosti.
 • Za přijetí a dodržování zásad ochrany Vašich osobních údajů odpovídají v tomto případě provozovatelé jednotlivých sociálních sítí.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI)

 • Vaše osobní údaje primárně s nikým nesdílíme. Výjimkou jsou subjekty, které jsou na portálu www.gscore.eu registrovány jako správci. Jedná se o sportovní asociace, hřiště, kluby a případně další subjekty, jejichž přehled najdete zde Seznam správců osobních údajů gScore.eu.
 • Správci Vaše údaje potřebují, aby mohli provést Vaši registraci na turnaj či do klubu (včetně souvisejících úkonů), a takovéto sdílení je nezbytné pro celé fungování našeho portálu a pro Vaše uživatelské pohodlí. Všichni správci mají přijaty zásady ochrany osobních údajů a mají zavedena vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany Vašich dat.
 • Naprostá většina správců působí v zemích Evropské unie. Pokud by však mezi správci byl subjekt sídlící ve třetí zemi (mimo EU), budeme po tomto před jeho registrací jako správce vyžadovat poskytnutí stejné úrovně ochrany osobních údajů, jakou poskytují země Evropské unie.

POKUD JSTE REGISTROVANÝM SPRÁVCEM

 • Jelikož je účelem portálu www.gscore.eu propojovat hráče a správce (asociace, kluby, hřiště) a usnadnit komunikaci mezi nimi, po dohodě s námi je možné, abyste se u nás jako správce registrovali. Pokud takto učiníte, berte prosím na vědomí, že na základě našeho smluvního vztahu musíme zpracovávat nezbytné údaje za účelem splnění naší smlouvy.
 • Vaše údaje zpracováváme po dobu existence smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou Vaše údaje zpracovávány po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho obchodního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD S NÁMI MÁTE UZAVŘENOU JINOU SMLOUVU

 • V některých případech je nutno, abyste s námi uzavřeli smlouvu, a to ať se jedná o zajištění služeb či o jiné případy, kdy s námi vstupujete do smluvního vztahu. Po dobu existence našeho smluvního vztahu musíme zpracovávat Vaše údaje, a to za účelem plnění smlouvy. V některých případech nám tuto povinnost ukládá také právní předpis. Jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu, Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD S NÁMI KOMUNIKUJETE

 • V případě, že se na nás, ať už z jakéhokoliv důvodu, obrátíte, po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost, musíme zpracovávat některé Vaše údaje, zejména kontaktní. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemáme důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud mezi námi nevznikne jiný právní vztah.
 • E-maily, které od Vás obdržíme, pravidelně mažeme tak, abychom Vaše údaje neměli k dispozici déle, než vyžaduje daný účel.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je dán některý z následujících důvodů:
  1. udělili jste nám se zpracováním Vašich osobních údajů souhlas, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle, a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat;
  2. zpracování je nutné pro splnění smlouvy, která je mezi námi uzavřena;
  3. zpracování je nutné, abychom splnili povinnost stanovenou nám legislativou;
  4. zpracování je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů či takovýchto zájmů jiné fyzické osoby;
  5. je dán náš oprávněný zájem na zpracování.

VAŠE PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • Máte právo požádat nás o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
 • Pokud nenaleznete všechny informace v tomto dokumentu, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese security@gscore.eu.

VAŠE PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

 • Máte právo požádat nás, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů či abychom doplnili neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Pokud máte za to, že Vaše údaje vedeme jako nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o omezení jejich zpracování do doby, než se situace vyjasní. O omezení zpracování Vašich údajů nás můžete požádat také tehdy, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně nebo je již nemáme důvod zpracovávat na e-mailové adrese security@gscore.eu.

VAŠE PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Máte právo požádat nás, abychom bez zbytečného odkladu provedli výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že Vaše osobní údaje již nemáme důvod zpracovávat, pokud nám odvoláte udělený souhlas nebo pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně.
 • Výmaz Vašich údajů neprovedeme v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti stanovené nám právem Unie a právem České republiky, nebo pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, pro statistické účely, a pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. Žádost o výmaz můžete podat na e-mailové adrese security@gscore.eu.

VAŠE PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

 • Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo předat tyto údaje jinému správci zasláním žádosti na e-mailovou adresu security@gscore.eu.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Již jsme přijali a dále přijímáme organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření tak, aby ochrana Vašich dat byla co nejúčinnější a abychom předcházeli náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo užití Vašich údajů.
 
Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.


Další informace naleznete v těchto sekcích

Přihlášení do systému