Jamka 1 - jamky - Detail jamky

 

Infomace o hřišti

Název hřiště FotbalPark Rybí 2019

Základní informace

Číslo 1
Par 4
Délka 80 (metry)
Název Jamka 1

Obrázek/plán

 
 

Přihlášení do systému