Jamka 6 - jamky - Detail jamky

 

Infomace o hřišti

Název hřiště FotbalPark Rybí 2019

Základní informace

Číslo 6
Par 5
Délka 106 (metry)
Název Jamka 6

Obrázek/plán

 
 

Přihlášení do systému