Jamka 7 - jamky - Detail jamky

 

Infomace o hřišti

Název hřiště FotbalPark Rybí 2019

Základní informace

Číslo 7
Par 4
Délka 82 (metry)
Název Jamka 7

Obrázek/plán

 
 

Přihlášení do systému