Jamka 10 - jamky - Detail jamky

 

Infomace o hřišti

Název hřiště FotbalPark Rybí 2019

Základní informace

Číslo 10
Par 5
Délka 121 (metry)
Název Jamka 10

Obrázek/plán

 
 

Přihlášení do systému