Jamka 13 - jamky - Detail jamky

 

Infomace o hřišti

Název hřiště FotbalPark Rybí 2019

Základní informace

Číslo 13
Par 3
Délka 54 (metry)
Název Jamka 13

Obrázek/plán

 
 

Přihlášení do systému