Jamka 16 - jamky - Detail jamky

 

Infomace o hřišti

Název hřiště FotbalPark Rybí 2019

Základní informace

Číslo 16
Par 5
Délka 56 (metry)
Název Jamka 16

Obrázek/plán

 
 

Přihlášení do systému