Freestyle fotbalová akademie z.s. - Detail klubu

 

Základní informace

Název klubu Freestyle fotbalová akademie z.s.
Zkratka FSFA
Sport TeqBall
Stav klubu Schváleno
Pod asociací Česká Asociace Teqballu z.s.
Mateřské hřiště -- nevyplněno --

Zakládající informace

Zakladatel Karásek Petr
Založení klubu 04.11.2020
Počet členů 0
Zrušených členů 0

Kontakty

Adresa Martínkov 82 Martínkov 67544
Stát Česká republika
Mobil 725413999
E-mail Kontaktujte nás
Facebook https://www.facebook.com/fsfakademie
 

O klubu

Základním účelem FSFA je péče o všestranný rozvoj freestyle fotbalu v ČR a vytváření podmínek pro všechny její formy a výkonnostní stupně, jakožto veřejně prospěšná činnost. Nedílnou součástí akademie je teqballový oddíl.

 

Stanovy klubu - pouze pro členy

Hlavní činností FSFA je soubor činností přímo naplňujících účel FSFA, FSFA zejména:

a) organizuje a řídí freestyle fotbalové soutěže na území ČR, spolupodílí se na vytvoření podmínek pro všechny její formy a výkonnostní stupně s cílem zabezpečit maximální zastoupení dospělých i mládeže ve freestyle fotbalu,

b) zabezpečuje rozvoj freestyle fotbalu a jeho prezentaci, zpracovává pro tyto potřeby poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje odbornou výchovu a vzdělávání,

c) zastupuje zájmy českého freestyle fotbalu a je jediným představitelem české freestyle fotbalové akademie ve všech jeho úrovních a všech věkových kategoriích,

d) zastupuje a hájí zájmy českého freestyle fotbalu před státními orgány ČR, před orgány územní samosprávy, před vládními a nevládními organizacemi a dalšími osobami,

e) napomáhá při rozvoji freestyle fotbalu, za jejímž účelem může rozvíjet také hospodářskou činnost a může mít účast v jiných právnických osobách,

f) svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito stanovami,

g) dbá na dodržování antidopingových předpisů, zejména pak ustanovení Světového antidopingového kodexu a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice vydanou Antidopingovým výborem České republiky (dále jen Antidopingové předpisy),

h) vydává vlastní odbornou i propagační literaturu a další tiskoviny pro potřeby vzdělávání ve freestyle fotbalu.

 

Seznam členů

Vytvořeno Celé jméno Pohlaví Město Stát Reg. hráč Členství asociace Akce
V klubu nejsou žádní registrovaní členi.
Počet klubových členů v seznamu: 0
 

Seznam týmů

Založeno Název týmu Vedoucí týmu Zrušeno Statistika (*) Akce
V klubu nejsou žádné registrované týmy.
(*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků
Počet klubových týmů v seznamu: 0
 
 

Přihlášení do systému