Nové možnosti správy turnajů, online proces nominace do týmu/dvojic - Novinky

 

Nové možnosti správy turnajů

 • Turnaj
  • nová možnost hlídání počtu registrovaných hráčů celkem v turnaji
   • v editaci turnaje hodnota "Striktní omezení na celkový počet?"
  • nová možnost hlídání počtu registrovaných hráčů v jednotlivých kategoriích turnaje
   • v editaci turnaje hodnota "Striktní omezení na počty v kategoriích?"
  • v obou případech se berou v úvahu pouze nezrušení hráči a to bez vazby na stav zaplaceno/potvrzeno
 • Kategorie turnaje
  • umožněno blokovat registraci do kategorie v rozmezí od - do - tj. jednotlivé kategorie je možné omezit na jiný datum a čas možné registrace
   • v editaci kategorie hodnota "Registrace od?" a "Registrace do?"
  • pro kategorie typu 2 a více hráčů je umožněno zapnout "Povoleno potvrzování týmů?"
   • pokud je tato možnost zapnuta o jedné či více kategorií, pak se pro hráče umožní hlásit si svoje týmy/dvojice pomocí následujícího online procesu

Online proces vytvoření týmů/dvojic

 • pokud organizátor nastaví jednu nebo více kategorií u týmů typy 2 a více hráčů variantu "Povoleno potvrzování týmů?", tak se pro hráče spustí online proces vytváření a správy spoluhráčů
 • pro každou kategorii, která je typu 2 a více hráčů, se umožní vybrat jeden spoluhráč
 • lze vybírat pouze již z úspěšně registrovaných hráčů do turnaje
  • to znamená, že prakticky vybírá vždy ten poslední registrovaný hráč z týmu/dvojice
 • pokud si hráč při registraci zvolí tímto způsobem hráče do týmu/dvojice, pak se po úspěšné registraci, odešle automaticky email nominovanému hráči
  • ten pak může pomocí odkazů v emailu potvrdit nebo odmítnout nominaci
   • pokud ji nominovaný hráč přijme, automaticky se vytvoří tato dvojice jako tým v turnaji
   • pokud ji nominovaný hráč odmítne, žádost bude zamítnuta
   • v obou případech bude o vybrané variantě, hráč co žádost vytvořil, informován emailem
 • možnost potvrzování nebo zamítnutí má nominovaný hráč i v případě, kdy se přihlásí do gScore pod svým účtem nebo ze své digitální karty a zobrazí si editaci své registrace pro vybraný turnaj
  • zde pak může jednak potvrdit/zamítnout existující nominaci a nebo si vytvořit novou vlastní nominaci
 • hráč co nominaci vytvořil, může do doby, než je potvrzena nebo zamítnuta, nominaci zrušit
  • i v tomto případě, bude nominovaný hráč o této skutečnosti informován emailemPřihlášení do systému