Nové možnosti správy turnajů a ligy - Novinky

 

Nové možnosti správy turnajů

 • Turnaj
  • pro výsledky v rámci aktuálního kola a kategorie je možnost zrušení/resetování výsledku na vybrané jamce
   • použití např. v případě, kdy je jamka pro celý turnaj zrušena jako nehratelná kvůli nepříznivému počasí
   • tento způsob naleznete pod tlačítkem Změna výsledků pro jamku pod seznamem zápasů
  • nový způsob exportu výsledků
   • Export zápasů pro import
    • vyexportuje zápasy dle vybraného kola v přesné struktuře vhodných pro import
    • takže lze použít např. při chybně zadaném hřišti po odehrání, změnách časů, kola, atp...
   • Export výsledků pro import
    • odpovídá přesné struktuře dat (xml) vhodných pro import
    • takže lze použít např. pro hromadnou úpravu dat a nový import výsledků

Liga a žebříčky

 • Nastavení etapy/ročníku
  • v rámci vytvořené etapy/ročníku je možné nyní manuálně provést přepočet bodů na základě nastavení kategorie - tj. není nutné čekat na první výpočet výsledku pro novou etapy/ročník
   • tzn. pokud je v rámci ligové kategorie nastaven přepočet získaných bodů na základě přiřazeného typu žebříčku způsobem, že se krátí nebo mění získaný počet bodů za definovanou etapu/ročník, umožní se tento přepočet na základě rozhodnutí správce ligy - tj. správce může např. hned po skončení etapy, provést celkový přepočet a nečekat tak, až se tento přepočet provede automaticky při započítaní prvního výsledku

Hráči

 • při registraci hráče do turnaje se přednastavuje asociace v které má hráč platné členství a je relevantní pro vybraný turnaj
  • zároveň se dle vybrané asociace získá odpovídající ID členstvíPřihlášení do systému