Čekací listina pro registraci do turnajů - Novinky

 

Co je čekací listina

Čekací listina je prakticky stejná registrace hráče do turnaje, jenom je závislá na následném rozhodnutí organizátora a splnění definovaných podmínek, které definoval organizátor při překročení limitu počtu přihlášených hráčů do turnaje.

Jak funguje čekající listina

Pro hráče

 • Hráč se při registraci může ale i nemusí dozvědět o tom, že se registruje již do čekací listiny - jde o to, v kterém momentě a jak je čekací listina nakonfigurována
 • Princip je ale prakticky ten, že jakmile se překročí počet přihlášených hráčů - a záleží na organizátorovi, jestli počítá registrované nebo zaplacené nebo potvrzené hráče - ocitne se hráč po úspěšné registraci na čekací listině
 • Pokud k tomu dojde a je např. spuštěna online platba, hráč již email o možnosti zaplacení nedostane a čeká se na zpracování organizátorem.
 • Hráč dostane potvrzení o zaregistrování do čekací listiny s informací, že má vyčkat na následující instrukce od organizátora.
 • Hráč se uvidí v seznamu čekací listiny, která je zobrazena pod registračním formulářem na stránce turnaje.
 • Pokud hráč využívá digitální kartu, bude u jeho registrace zobrazena informace o tom, že je hráč na WAITING LISTu
 • Organizátor může následně rozhodnout o několikerém způsobu zpracování těchto hráčů
  • pošle email s požadavkem na online platbu
   • pokud hráč zaplatí, je dle nastavení automaticky nebo manuálně přesunut do registrovaných hráčů
   • i u online plateb, může mít organizátor právo rozhodnout kdo se nakonec stane registrovaným hráčem a kdo ne
  • zprocesuje hráče přímo na základě podmínek do seznamu registrovaných hráčů
  • zruší registraci hráče
  • ve všech případech bude hráč informován emailem o jednotlivých skutečnostech, které se stali s jeho registrací

Pro organizátora

U každého turnaje, který má organizátor ve správě, je možná zapnout čekací listinu. V detailu turnaje je k dispozici tlačítko Nastavení čekací listiny. Po kliknutí lze provést tato nastavení.

 • Zapnout/vypnout čekací listinu a definovat případně období od kdy do kdy je platné
  • jakmile se zapne a odpovída případné nastavení času, je čekací listina aktivní a to bez ohledu na počet registrovaných hráčů
 • Zapnout/vypnout automatickou čekací listinu
  • jakmile je toto nastavení aktivní, hlídá se počet registrovaných hráčů a to následujícím způsobem
   • pokud je v turnaji nastavena hodnota Striktní omezení na celkový počet? na ANO, pak se hlídá počet registrovaných hráčů, kteří nejsou ve stavu Zrušeno
   • pokud v turnaji tato hodnota nastavena není, pak se hlídá počet hráčů, kteří jsou ve stavu Potvrzeno
  • pokud se tedy dle předchozího nastavení zjistí, že další registrace spadá na čekací listinu, hráč se automaticky zaregistruje pouze do ní
  • po registraci se mu zobrazí patřičná informace o tom, že byl zařazen do čekací listiny, objeví se již pouze v seznamu čekací listiny a odejde mu email s touto informací
   • zároveň v případě online platby, se negeneruje objednávka a ani online platba s emailem
 • Definovat počet registrovaných hráčů do čekací listiny
  • jakmile je opět tento počet hráčů překročen, zablokuje se registrace do čekací listiny automaticky
  • berou se v úvahu hráči, kteří nejsou ve stavu Zrušeno a nebo nebyli již přehozeni mezi registrované hráče
 • Definovat text pro podmínky čekací listiny
  • tento text se zobrazuje v detailu turnaje nad registračním formulářem, pokud je aktivní čekací listina
 • Definovat automatické potvrzení hráče v čekací listině
  • ve chvíli kdy hráč zaplatí online platbu, je možná aby se automaticky hráč přesunul do seznamu registrovaných hráčů bez nutnosti administrace ze strany organizátora
  • dle nastavení, se mu odešlou patřičné emaily - jeden o úspešném zaplacení a druhý o úspěšném přesunu do registrovaných hráčů
 • Definovat automatické přesunutí posledního registrovaného hráče do čekací listiny
  • pokud dojde k potvrzení hráče z čekací listiny do registrovaných hráčů - je jedno jestli automaticky nebo manuálně
  • tak se poslední registrovaný hráč, který není potvrzen, přesune do čekací listiny a začnou na něj platit patřičné podmínky
   • tento hráč, může mít ale již online platbu a objednávku vygenerovanou, takže organizátor mu může poslat např. připomenutí platby, atp...
 • Zobrazit/nezobrazit čekací listinu
 • Definice obsahu emailů, které systém dokáže rozesílat
  • Email pro potvrzení registrace od hráče
   • v případě, že hráč provedl registraci bez přihlášení, odesílá se mu klasický email s žádostí o potvrzení registrace - tentokrát ale pouze do čekací listiny
  • Email s potvrzením registrace hráče
   • v případě, že hráč potvrdí svou registraci bez přihlášení, nebo provede svou registraci po přihlášení, obdrží email s potvrzením registrace do čekací listiny
  • Email pro připomenutí platby
   • pokud je vygenerovaná objednávka pro online platbu, systém automaticky rozesílá prakticky 3 emaily s upozorněním na odeslání platby
  • Email po zaplacení
   • pokud je objednávka zaplacena, dostane hráč email informaci o úspěšném zaplacení
  • Email po přesunu do registrace
   • pokud je registrace hráče z čekací listiny automaticky nebo manuálně přesunuta do seznamu registrovaných hráčů, obdrží tento email
  • Email po přesunu z registrace do čekací listiny
   • pokud je hráč přesunut z registrace do čekací listiny automaticky nebo manuálně, obdrží tento email

Toto všechno si může organizátor měnit v nastavení turnaje a je čistě na jeho uvážení jak princip čekací listiny nastaví a jak bude hráče o těchto nastavení informovat.

Doplňující procesy pro organizátora

 • Při vytváření nového hráče ruční registrací dochází opět ke kontrole počtu hráčů a nastavení čekací listiny
  • pokud dojde k překročení počtu hráčů, nově registrovaný hráč se zapíše automaticky do čekací listiny a nelze ho ani přímo potvrdit
  • tj. musí se takto provedená ruční registrace spojit s procesy čekací listinyPřihlášení do systému