Únorové úpravy a změny v gScore - Novinky

 

Změny a opravy v systému

 • Změny
  • Registrovaný hráč pokud je přihlášen sám sebe uvidí, pokud provedl registraci pomocí online platby a nezaplatit. Doposud pokud měl turnaj nastaveno, zobrazovat hráče pouze potvrzené, nebylo možné uživatele zobrazit.
  • Registrovaný hráč má nyní tedy možnost vidět svoji registraci ikdyž ji nedokončí, ale zároveň má možnost přímo v detailu registrace zaplatit pokud si zvolil online platbu a nedokončil ji.
  • Registrovaný hráč má možnost změnit svoji registraci co se týče kategorií pouze v případě, že se nejedná o online platbu a nemá kombinace zvolených kategorií vliv na cenu registrace.
  • Registrovaný hráč má možnost zrušit svoji registraci ikdyz je nastavena na online platby - tedy pouze do doby, než ji fyzicky zaplatí online. Pokud ji zaplatí, už nelze přímo zrušit registraci - lze pouze požádat o zrušení organizátora a ten musí na základě storno podmínek rozhodnout, jakým způsobem bude hráči vrácena částka za startovné.

Nové vlastnosti do administrace

 • Členství
  • Umožněn hromadný import plateb pro existující členské karty
   • import probíhá na základě kódu karty a vybraného typu členství
   • tuto možnost má prozatím pouze administrátor - pokud bude třeba, jsme schopni tuto funkci zpřístupnit pro manažery jednotlivých subjektů
   • v případě, že potřebujete hromadně importovat platby, prosíme kontaktujte nás
 • Obnova zrušené registrace
  • v některých případech, kdy se zrušila registrace buď ručně nebo automaticky, je třeba provést její obnovu
  • je nyní k dispozici nová funkčnost pro obnovu u zrušených registrací
  • obnova proběhne dle podmínek, které správce zadá do formuláře
   • nelze provést obnovu registrace s novou online platbou - prozatím je to zakázáno
   • v případě, že se provede obnova registrace, kde platba byla zaslaná a obdržena před zrušením registrace ale peníze nebyly fyzicky vrácené, obnova se umožní, protože je možné na startovné využít peníze evidované v systému - tzn. pro údaje o platbě se v tomto případě neberou v úvahu hodnoty vyplněné ve formuláři
  • hráči je umožněno odeslat informační email s úspěšným dokončením obnovy registrace

Nové možnosti pro turnaje

 • pro kategorie
  • výpočet s názvem Týmy - dle průměru za celý tým
  • výpočet probíhá tak, že pro všechny členy uvedené v týmu se výsledky sečtou a následně se vydělí počtem hráčů v týmu, z kterch se výsledky počítaly
  • výpočet probíhá klasicky po jednotlivce Dle skóre - nejméně vyhrává, následuje pak ale výpočet pro samotné týmy a ty už se počítají dle průměru
  • výsledek je pak uveden ve sloupcích Skóre pro tým a Skóre pod par pro tým, plus pořadí pro tým
 • zobrazení získaných bodů a bodů za tým
  • v případě, že se použije u počítaných kategorií výpočet dle bodů - min nebo max. zobrazí se pak tyto body ve sloupcích skóre pro zobrazení na webu gScore, v mobilní verzi a samozřejmě i na reportech a dalších obrazovkách


Přihlášení do systému