Česká fotbalgolfová liga - CFGL Muži - Detail kategorie

 

Informace o kategorii

Název ligy Česká fotbalgolfová liga [CFGL]
Název CFGL Muži
Pořadí 1
Max.hráčů 999
Min.hráčů v týmu 0
Max.hráčů v týmu 0
Počet náhradníků 0
Přepočet pozice dle bodů? Ne
Zobrazit vypočítanou pozici? Ne
Buď se zobrazí vypočítaná pozice dle přesných pravidel a nebo pouze dle bodů?
Od které pozice PlayOff
Od které pozice se má provést výpočet PlayOff - tj. stejné pořadí v případě stejného počtu bodů
Přepočet pozice dle výsledků turnaje? Ne
Počet playoff pozic
Kolik PlayOff pozic se má při zapnutém přepočítavání turnajových pozic počítat jako PlayOff
Počet ponechaných pozic
Kolik pozic zůstane při přepočtu ponechaných z turnaje přesně jak jsou nastaveny v kategoriích turnaje
Jsou počítány všechny stavy? Ne
Pokud ne, pak se počítají pouze stavy P, F, WPO, MC-3, MC-2 a MC-1. Jinak se počítají i stavy DNQ, DNF, DSQ, DNS
Generováno dle států? Ne
Týmy budou v kategorii vygenerovány na základě států jednotlivých hráčů.
Generováno dle turnaje? Ne
Týmy budou v kategorii vygenerovány na základě výsledků v turnaji.
Generováno dle klubů? Ne
Týmy budou v kategorii vygenerovány na základě výsledků v turnaji.
Zahrnout do výpočtu ale s 0 bodů? Ne
Ti hráči, kteří neodpovídají nastaveným podmínkách a limitům budou sice započítání ale skončí s 0 bodů.
Uzavřeno? Ne
Poznámka -- nevyplněno --

Základní nastavení výpočtu

Věk od 6
Věk do 99
Pohlaví M
Typ týmů Jednotlivci
Způsob týmů Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu)
Použít handicap Ne

Typ žebříčku a jeho nastavení

Název Žebříček jednotlivci/dvojice - nejlepších 12 výsledků
Způsob výpočtu bodování Dle bodů
Způsob výpočtu pořadí Nejlepších x výsledků (dle max.bodů)
Počet nejlepších výsledků 13 (nastaveno v kategorii)
Medián bodů na PlayOff pozicích Ne
Při PlayOff na stejné pozici získány různé body dle žebříčku - např. 3-5 místo má bodování 34, 32 a 30. Celkem tedy 34+32+30=96/3=32. Každý z hráčů tedy dostane 32bodů.
Každá etapa zvlášť? Ano
Celkový výpočet v rámci jedné fáze?
Reset výsledků pro etapu? Ne
Každá etapa se vypočítává zvlášť?
Počítá se ztráta bodů? Ano
Používá se ztráta bodů pro předchozí ročníky?
Handicap (kopy) pro pohlaví? mix
Handicap (kopy) 0,00 %
Handicap pro vybrané pohlaví - tj.v týmu při výpočtu se pro vybrané pohlaví povýší/poníží celkový počet kopů a tím pádem jiný součet celkového skóre.

Změny v bodování pro předchozí ročníky/etapy

Název typu 50, 0
Typ změny/redukce bodů Dle ročníku/etapy
Kolik etap zpět? Vypočítaná etapa/ročník Zůstává bodů
-1 2023 50,00 %
-2 2022 0,00 %
Ostatní etapy/ročníky budou zrušeny a poníženy na 0 bodů
 

Hráči kategorie

 
 

Přihlášení do systému