Czech TeqBall Series - Doubles - Detail kategorie

 

Informace o kategorii

Název ligy Czech TeqBall Series [CATEQ]
Název Doubles
Pořadí 1
Max.hráčů 1000
Min.hráčů v týmu 2
Max.hráčů v týmu 2
Počet náhradníků 0
Přepočet pozice dle bodů? Ne
Zobrazit vypočítanou pozici? Ne
Buď se zobrazí vypočítaná pozice dle přesných pravidel a nebo pouze dle bodů?
Od které pozice PlayOff
Od které pozice se má provést výpočet PlayOff - tj. stejné pořadí v případě stejného počtu bodů
Přepočet pozice dle výsledků turnaje? Ne
Počet playoff pozic
Kolik PlayOff pozic se má při zapnutém přepočítavání turnajových pozic počítat jako PlayOff
Počet ponechaných pozic
Kolik pozic zůstane při přepočtu ponechaných z turnaje přesně jak jsou nastaveny v kategoriích turnaje
Jsou počítány všechny stavy? Ne
Pokud ne, pak se počítají pouze stavy P, F, WPO, MC-3, MC-2 a MC-1. Jinak se počítají i stavy DNQ, DNF, DSQ, DNS
Generováno dle států? Ne
Týmy budou v kategorii vygenerovány na základě států jednotlivých hráčů.
Generováno dle turnaje? Ne
Týmy budou v kategorii vygenerovány na základě výsledků v turnaji.
Generováno dle klubů? Ne
Týmy budou v kategorii vygenerovány na základě výsledků v turnaji.
Zahrnout do výpočtu ale s 0 bodů? Ne
Ti hráči, kteří neodpovídají nastaveným podmínkách a limitům budou sice započítání ale skončí s 0 bodů.
Uzavřeno? Ne
Poznámka -- nevyplněno --

Základní nastavení výpočtu

Věk od -- nevyplněno --
Věk do -- nevyplněno --
Pohlaví mix
Typ týmů Dvojice
Způsob týmů Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu)
Použít handicap Ne

Typ žebříčku a jeho nastavení

Název Dle času - nejméně vyhrává
Způsob výpočtu bodování Dle času
Způsob výpočtu pořadí Min.počet bodů - 0...100
Medián bodů na PlayOff pozicích Ne
Při PlayOff na stejné pozici získány různé body dle žebříčku - např. 3-5 místo má bodování 34, 32 a 30. Celkem tedy 34+32+30=96/3=32. Každý z hráčů tedy dostane 32bodů.
Každá etapa zvlášť? Ne
Celkový výpočet v rámci jedné fáze?
Reset výsledků pro etapu? Ne
Každá etapa se vypočítává zvlášť?
Počítá se ztráta bodů? Ne
Používá se ztráta bodů pro předchozí ročníky?
Handicap (kopy) pro pohlaví? mix
Handicap (kopy) 0,00 %
Handicap pro vybrané pohlaví - tj.v týmu při výpočtu se pro vybrané pohlaví povýší/poníží celkový počet kopů a tím pádem jiný součet celkového skóre.
 

Hráči kategorie

 
 

Přihlášení do systému