Správa dokumentů - loga, fotografie, propozice

 

Pro organizátory / Správa turnaje / Turnaj a základní informace


Jak vytvořit/změnit dokumenty k turnaji • Dokumenty které můžeme měnit jsou
  • Logo
  • Fotogalerie
  • Big TV background
  • Propozice
  • Výsledky

Přihlášení do systému