Vytvoření týmů - dle nastavení klubů

 

Pro organizátory / Správa turnaje / Týmy


Jak vytvořit týmy dle nastavení týmů v turnaji, členů klubů a týmů s vazbou na kategorii ročníku ligy • Celkem tři principy vytváření týmů na základě uvedeného týmu při registraci a nebo na základě vazby na oficiální evidovaný klub v systému
  1. dle uvedeného týmu v registraci
   • registrovaný hráč může uvést svůj název týmu nebo si vybrat existující klub nebo klub kde je oficiálním členem
   • systém pak generuje dle takového názvu v registraci
   • nevýhodou jsou např. překlepy v názvech, malá velká písmena, atp... při rozdílnosti se pak zakládají týmy duplicitně atp..
   • výhodou je rychlá možnost jak si vytvořit týmovou soutěž - v týmu prakticky může být kdokoli, koho organizátor určí, zároveň systém neřeší jestli je registrovaný hráč propojen s gScore účtem hráče
  2. dle vazby na člena v klubu
   • systém nezajímá při vygenerování týmu, jaký klub registrovaný hráč uvedl při registraci
   • systém bere v úvahu oficiální členy v klubu - seznam klubů naleznete např. zde - Kluby
   • u člena se neřeší jestli má či nemá nějaké členství - je uveden v seznamu aktivních a nezrušených členů a tím je to vyřešeno
   • vazba se ale kontroluje přes profil gScore uživatele - tj. registrovaný hráč musí být propojen s profilem uživatele
  3. dle vazby člena klubu na tým a nominaci na kategorii ročníku v lize
   • systém nezajímá při vygenerování týmu, jaký klub registrovaný hráč uvedl při registraci
   • systém bere v úvahu oficiální členy v klubu - seznam klubů naleznete např. zde - Kluby
   • u člena se neřeší jestli má či nemá nějaké členství - je uveden v seznamu aktivních a nezrušených členů a tím je to vyřešeno
   • vazba se ale kontroluje přes profil gScore uživatele - tj. registrovaný hráč musí být propojen s profilem uživatele
   • administrátor nebo majitel klubu musí provést u svého klubu následující kroky
    • vytvořit si svůj tým
    • vložit do něj některé ze svých klubových členů
    • vytvořit nominaci na vybranou ligovou kategorii
    • více detailů lze najít např. zde - Návod na správu klubu

Přihlášení do systému