Úplné znění souhlasu

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ SOUHLASU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů tímto uděluji společnosti M square s.r.o., IČ: 291 92 285, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účelem zřízení profilu hráče na portálu www.gscore.eu a možnosti jeho aktivního využívání. Možnost aktivního využití profilu představuje zejména jednoduchý kontakt mezi hráčem a sportovními organizacemi, registrace na turnaje, registrace do klubů, vedení přehledu výsledků apod. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé údaje budou poskytnuty ověřeným správcům - sportovním asociacím, klubům, hřištím a obdobným subjektům, z důvodu zajištění členství ve sportovních klubech, účasti na sportovních akcích pořádaných správci, za účelem vedení výsledkových tabulek hráče a souvisejících úkonů.
  • Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl společností M square s.r.o. informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy, konkrétně právo na:
  1. přístup k osobním údajům;
  2. opravu či doplnění osobních údajů;
  3. na výmaz osobních údajů;
  4. na omezení zpracování osobních údajů;
  5. na přenositelnost údajů;
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  7. podat stížnost k dozorovému úřadu.


Další informace naleznete v těchto sekcích

Přihlášení do systému