Freestyle fotbalová akademie z.s. - Club detail

 

Basic information

Club name Freestyle fotbalová akademie z.s.
Shortcut FSFA
Sport TeqBall
Club status Approved
In association Česká Asociace Teqballu z.s.
Home course -- not filled --

Basic information

Founder Karásek Petr
Club founding 11/04/2020
Member count 0
Cancelled members 0

Contacts

Address Martínkov 82 Martínkov 67544
State Czech Republic
Mobile 725413999
E-mail Contact us
Facebook https://www.facebook.com/fsfakademie
 

About club

Základním účelem FSFA je péče o všestranný rozvoj freestyle fotbalu v ČR a vytváření podmínek pro všechny její formy a výkonnostní stupně, jakožto veřejně prospěšná činnost. Nedílnou součástí akademie je teqballový oddíl.

 

Club statutes - only for members

Hlavní činností FSFA je soubor činností přímo naplňujících účel FSFA, FSFA zejména:

a) organizuje a řídí freestyle fotbalové soutěže na území ČR, spolupodílí se na vytvoření podmínek pro všechny její formy a výkonnostní stupně s cílem zabezpečit maximální zastoupení dospělých i mládeže ve freestyle fotbalu,

b) zabezpečuje rozvoj freestyle fotbalu a jeho prezentaci, zpracovává pro tyto potřeby poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje odbornou výchovu a vzdělávání,

c) zastupuje zájmy českého freestyle fotbalu a je jediným představitelem české freestyle fotbalové akademie ve všech jeho úrovních a všech věkových kategoriích,

d) zastupuje a hájí zájmy českého freestyle fotbalu před státními orgány ČR, před orgány územní samosprávy, před vládními a nevládními organizacemi a dalšími osobami,

e) napomáhá při rozvoji freestyle fotbalu, za jejímž účelem může rozvíjet také hospodářskou činnost a může mít účast v jiných právnických osobách,

f) svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito stanovami,

g) dbá na dodržování antidopingových předpisů, zejména pak ustanovení Světového antidopingového kodexu a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice vydanou Antidopingovým výborem České republiky (dále jen Antidopingové předpisy),

h) vydává vlastní odbornou i propagační literaturu a další tiskoviny pro potřeby vzdělávání ve freestyle fotbalu.

 

Member list

Created Full name Gender City State Reg. user Association membership Action
No members registered in club.
Count members in the list: 0
 

Team list

Founded Team name Team leader Terminated Statistics (*) Action
No registered teams in club.
(*) Season count / player count / substitutes count
Count of club teams on the list: 0
 
 

Login to system